Thông báo Bảo Mật

Chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên thật, tên người dùng, hình ảnh, tuổi và các thông tin liên lạc cơ bản) để tạo điều kiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể hoàn thành chương trình của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các công ty liên kết của chúng tôi, hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng và quản lý ứng dụng này trên danh nghĩa của chúng tôi. Bạn có quyền, tuỳ thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định, yêu cầu truy cập, hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách tham gia chương trình bạn đã đồng ý với cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo Bảo Mật này.

Chào mừng bạn đến với app sạch răng

OK

dùng điện thoại
để có trải nghiệm
tốt hơn

CHỤP MÀN HÌNH
CÓ CHỨA MÃ CODE
ĐỂ NHẬN QUÀ

OK

Nhớ áp hình vô miệng
giống bên dưới nhé

Đang xử lý...